Categories
Stiri

Pământ și sânge

Categories
Uncategorized

Metodologia de sprijinire a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului

Metodologia de sprijinire a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului

Categories
Uncategorized

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de materiale de curățenie în cadrul proiectului, “Formăm viitorul!”

Anunț de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, "Formam viitorul!"

Categories
Uncategorized

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse de papetărie în cadrul proiectului, “Formăm viitorul!”

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse de papetărie în cadrul proiectului, "Formăm viitorul!"

Categories
Uncategorized

Anunț de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, “Formam viitorul!”

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, "Formam viitorul!"

Categories
Uncategorized

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, ” Formam Viitorul!”

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, "Formam viitorul!"

Categories
Uncategorized

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de echipamente IT (Imprimante) în cadrul proiectului “Formăm viitorul”

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de echipamente IT (Imprimante) în cadrul proiectului "Formăm viitorul"

Obiectivul contractului este achiziția de echipamente IT si softmare (imprimante laser), cu o valoare estimativă de 2100,84 lei, fara TVA. Vedeți mai jos toate delatiile:​

Categories
Uncategorized

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului,” formam viitorul!”

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul
proiectului "Formăm viitorul!”

Obiectul contractului reprezintă achiziția de produse alimentare după cum urmează:
 • Lot 1 – Lot 1 alimente generale, cod CPV 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne, 15300000-1 Fructe, legume şi produse conexe, 03200000-3, Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă, 15500000-3 Produse lactate
 • Lot 2 –  produse perisabile respectiv : 15500000-3 Produse lactate, 15810000-9 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, 03142500-3 Ouă
 • Lot 3 – servicii de catering cod CPV 55520000-1 Servicii de catering

Invitație de depunere a ofertei:

Specificații tehnice pentru contract:

Formulare pentru alimente:

Categories
Uncategorized

Familia Calabriană în rugăciune

Categories
Uncategorized

Derularea sesiunii de depunere a cererilor în vederea înscrierii în grupul țintă al Proiectului SUPORT – “Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Proiect: SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă 
Cod proiect POCU/738/4/20/135930 

ANUNȚ

Aducem la cunoștință că, este în derulare sesiunea de depunere a  cererilor  în vederea înscrierii în grupul țintă al Proiectului SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă. Proiectul se adresează unui grup țintă total de 90 de persoane format din:
 • 58 de persoane instituționalizate: copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani împliniți la momentul intrării în operațiune);32 de persoane care au părăsit sistemul de protecție începând cu anul 2016 (cu vârsta maximă de 25 de ani la momentul intrării în operațiune).
Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
 • Copii după actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (unde estecazul);
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau alte calificări;
 • Document care atestă statutul de beneficiar al măsurii plasamentului rezidential/fost beneficiar.
În cadrul acestui proiect:
 • 90 de copii și tineri care au părăsit/urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție special vor beneficia de servicii sociale pentru dobândirea de abilități de viață independentă, dezvoltare personal și educație non-formală, sprijin și consiliere psihologică, consiliere și orientare profesională și facilitarea ocupării, alfabetizare digitală;
 • 60 de copii și tineri vor beneficia de cursuri de calificare nivel 2 în urma profilării profesionale și cu îndeplinirea cerinței de a avea studii gimnaziale absolvite;
 • 43 de tineri cu vârsta de 18+ ani vor beneficia de servicii de locuire tip „Prima cameră” și a plății utilităților pentru o perioadă de 2 ani.
Persoanele interesate  pot depune cererile astfel:
 • Solicitant: Fundația Sfântul Ioan Calabria – localitatea Răcăciuni, județul Bacău,  adresa de email: suport.tineri@gmail.com
 • Partener 1: Direcția Generală de  Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr.11, adresa de email: office@dgaspcneamt.ro
 • Partener 2: Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț – Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr.5, adresa de email: daspiatraneamt@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020