Metodologia de sprijinire a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului