Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, "Formam viitorul!"