Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul
proiectului "Formăm viitorul!”

Obiectul contractului reprezintă achiziția de produse alimentare după cum urmează:
  • Lot 1 – Lot 1 alimente generale, cod CPV 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne, 15300000-1 Fructe, legume şi produse conexe, 03200000-3, Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă, 15500000-3 Produse lactate
  • Lot 2 –  produse perisabile respectiv : 15500000-3 Produse lactate, 15810000-9 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, 03142500-3 Ouă
  • Lot 3 – servicii de catering cod CPV 55520000-1 Servicii de catering

Invitație de depunere a ofertei:

Specificații tehnice pentru contract:

Formulare pentru alimente: