Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse de papetărie în cadrul proiectului, "Formăm viitorul!"