Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de echipamente IT (Imprimante) în cadrul proiectului "Formăm viitorul"

Obiectivul contractului este achiziția de echipamente IT si softmare (imprimante laser), cu o valoare estimativă de 2100,84 lei, fara TVA. Vedeți mai jos toate delatiile:​