Categories
Uncategorized

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de materiale de curățenie în cadrul proiectului, “Formăm viitorul!”

Anunț de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, "Formam viitorul!"

Categories
Uncategorized

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse de papetărie în cadrul proiectului, “Formăm viitorul!”

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse de papetărie în cadrul proiectului, "Formăm viitorul!"

Categories
Uncategorized

Anunț de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, “Formam viitorul!”

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, "Formam viitorul!"

Categories
Uncategorized

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, ” Formam Viitorul!”

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului, "Formam viitorul!"

Categories
Uncategorized

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de echipamente IT (Imprimante) în cadrul proiectului “Formăm viitorul”

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de echipamente IT (Imprimante) în cadrul proiectului "Formăm viitorul"

Obiectivul contractului este achiziția de echipamente IT si softmare (imprimante laser), cu o valoare estimativă de 2100,84 lei, fara TVA. Vedeți mai jos toate delatiile:​

Categories
Uncategorized

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul proiectului,” formam viitorul!”

Invitație de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de produse alimentare în cadrul
proiectului "Formăm viitorul!”

Obiectul contractului reprezintă achiziția de produse alimentare după cum urmează:
 • Lot 1 – Lot 1 alimente generale, cod CPV 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne, 15300000-1 Fructe, legume şi produse conexe, 03200000-3, Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă, 15500000-3 Produse lactate
 • Lot 2 –  produse perisabile respectiv : 15500000-3 Produse lactate, 15810000-9 Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, 03142500-3 Ouă
 • Lot 3 – servicii de catering cod CPV 55520000-1 Servicii de catering

Invitație de depunere a ofertei:

Specificații tehnice pentru contract:

Formulare pentru alimente:

Categories
Uncategorized

Familia Calabriană în rugăciune

Categories
Uncategorized

Derularea sesiunii de depunere a cererilor în vederea înscrierii în grupul țintă al Proiectului SUPORT – “Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Proiect: SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă 
Cod proiect POCU/738/4/20/135930 

ANUNȚ

Aducem la cunoștință că, este în derulare sesiunea de depunere a  cererilor  în vederea înscrierii în grupul țintă al Proiectului SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă. Proiectul se adresează unui grup țintă total de 90 de persoane format din:
 • 58 de persoane instituționalizate: copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani împliniți la momentul intrării în operațiune);32 de persoane care au părăsit sistemul de protecție începând cu anul 2016 (cu vârsta maximă de 25 de ani la momentul intrării în operațiune).
Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
 • Copii după actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (unde estecazul);
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau alte calificări;
 • Document care atestă statutul de beneficiar al măsurii plasamentului rezidential/fost beneficiar.
În cadrul acestui proiect:
 • 90 de copii și tineri care au părăsit/urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție special vor beneficia de servicii sociale pentru dobândirea de abilități de viață independentă, dezvoltare personal și educație non-formală, sprijin și consiliere psihologică, consiliere și orientare profesională și facilitarea ocupării, alfabetizare digitală;
 • 60 de copii și tineri vor beneficia de cursuri de calificare nivel 2 în urma profilării profesionale și cu îndeplinirea cerinței de a avea studii gimnaziale absolvite;
 • 43 de tineri cu vârsta de 18+ ani vor beneficia de servicii de locuire tip „Prima cameră” și a plății utilităților pentru o perioadă de 2 ani.
Persoanele interesate  pot depune cererile astfel:
 • Solicitant: Fundația Sfântul Ioan Calabria – localitatea Răcăciuni, județul Bacău,  adresa de email: suport.tineri@gmail.com
 • Partener 1: Direcția Generală de  Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr.11, adresa de email: office@dgaspcneamt.ro
 • Partener 2: Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț – Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr.5, adresa de email: daspiatraneamt@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Categories
Uncategorized

“Achiziționarea de leasing operațional vehicul transport persoane pentru gruppul țintă”

Categories
Uncategorized

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Fundatia Sfantul Ioan Calabria in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt si cu Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, implementeaza in perioada 11.09.2020 – 10.09.2023 proiectul “SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viata independenta” – cod SMIS 135930, avand ca obiectiv general “Imbunatatirea accesului copiilor si tinerilor pregatiti sa paraseasca sistemul institutionalizat de protectie sociala a copilului din Regiunea Nord-Est la servicii comunitare integrate sustenabile care sa asigure insusirea de abilitati socio-profesionale si de viata independenta”.

Rezultatele finale, in urma implementarii proiectului sunt urmatoarele:

- pachet integrat de servicii sociale, orientare in cariera si de formare profesionala pentru 90 de copii si tineri;

- 43 de tineri cu varsta peste 18 ani, din regiunea Nord-Est, care au parasit sistemul institutionalizat de protectie a copilului, vor beneficia de servicii de locuire tip “Prima camera”,

- 90 de membrii ai grupului tinta vor beneficia de servicii complexe (sociale, educationale, recreative), servicii de sprijin si consiliere psihologica, ateliere de dezvoltare personala si educatie non-formala, servicii de consiliere si orientare profesionala si facilitarea ocuparii, ateliere de alfabetizare digitala,

- 60  de cursuri de calificare de nivel 2,

- 1 campanie de constientizare la nivelul angajatorilor din regiunea Nord-Est, 2 parteneriate cu angajatori din regiunea Nord-Est incheiate

- 1 metodologie de sprijinire a tinerilor care au parasit sistemul institutionalizat de protectie a copilului.

Valoarea totală a proiectului este 4.750.159,00 lei, din care 4.037.635,15 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE si 662.215,77 valoare eligibila nerambursabila din bugetul national.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Date de contact:  Fundatia Sfantul Ioan Calabria , str Stefan cel Mare, nr.116, sat Racaciuni, com Racaciuni, jud. Bacau, tel. 0762088220, e-mail suport.tineri@gmail.com, website: www.doncalabria.ro