FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Proiect: SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă 
Cod proiect POCU/738/4/20/135930 

ANUNȚ

Aducem la cunoștință că, este în derulare sesiunea de depunere a  cererilor  în vederea înscrierii în grupul țintă al Proiectului SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă. Proiectul se adresează unui grup țintă total de 90 de persoane format din:
 • 58 de persoane instituționalizate: copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani împliniți la momentul intrării în operațiune);32 de persoane care au părăsit sistemul de protecție începând cu anul 2016 (cu vârsta maximă de 25 de ani la momentul intrării în operațiune).
Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
 • Copii după actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (unde estecazul);
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau alte calificări;
 • Document care atestă statutul de beneficiar al măsurii plasamentului rezidential/fost beneficiar.
În cadrul acestui proiect:
 • 90 de copii și tineri care au părăsit/urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție special vor beneficia de servicii sociale pentru dobândirea de abilități de viață independentă, dezvoltare personal și educație non-formală, sprijin și consiliere psihologică, consiliere și orientare profesională și facilitarea ocupării, alfabetizare digitală;
 • 60 de copii și tineri vor beneficia de cursuri de calificare nivel 2 în urma profilării profesionale și cu îndeplinirea cerinței de a avea studii gimnaziale absolvite;
 • 43 de tineri cu vârsta de 18+ ani vor beneficia de servicii de locuire tip „Prima cameră” și a plății utilităților pentru o perioadă de 2 ani.
Persoanele interesate  pot depune cererile astfel:
 • Solicitant: Fundația Sfântul Ioan Calabria – localitatea Răcăciuni, județul Bacău,  adresa de email: suport.tineri@gmail.com
 • Partener 1: Direcția Generală de  Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr.11, adresa de email: office@dgaspcneamt.ro
 • Partener 2: Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț – Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr.5, adresa de email: daspiatraneamt@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020