Asezamanr monahal

CINE SUNTEM?
Suntem o comunitate religioasă, care face parte din Congregația „Săracii Slujitori ai Divinei Providențe”. Misiunea noastră este să reînviem în lume credința și încrederea în Dumnezeu Tatăl, prin abandonarea în mâinile Providenței Sale. Încercăm să promovăm un stil familial de împărtășire, respect și ajutor, cu o atențeie specială față de cei mai săraci și abandonați. Activitatea noastră principală este aceea de a educa și forma adolescenți și tineri, ajutându-i să-și dezvolte propria personalitate. Această activitate are loc la INSTITUTUL DON CALABRIA din Răcăciuni.

INSTITUTUL „DON CALABRIA”


CENTRU DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI DISCERNĂMÂNT VOCAȚIONAL PENTRU ADOLESCENȚI

Casa noastră primește băieți de clasa a VIII-a și liceu, pentru a face o exeriență comunitară și de creștere. Pentru a realiza aceasta, adolescenții sunt însoțiți de o echipă de formatori care prin dialog și diferite activități îi ajută să-și dezvolte potențialul personal.

OBIECTIVUL GENERAL


Proiectul educativ și formativ al comunității noastre are ca obiectiv să-l poarte pe adolescent la o întâlnire personală cu Cristos, pentru ca, în întâlnirea cu El să se descopere pe sine însuşi și în acelaşi timp sa-şi descopere propria vocație. La sfârșitul parcursului formativ, adolescentul va fi capabil să-și administreze propria viață cu libertate matură, după valorile evanghelice și deci, să ia decizii mai conștiente pentru propria viață.

FORMAREA INTEGRALĂ


DOMENIU PERSONAL
PSIHOMOTRIC
INTELECTUAL-CULTURAL
RELAȚIONAL-AFECTIV
RELIGIOS-SPIRITUAL

PROGRESIVITATEA ȘI GRADUALITATEA


Proiectul formativ este împărțit în etape, ce corespund cu clasele de la școală, cu obiective clare de atins în fiecare an.

1

Primul an de comunitate (clasa a VIII-a sau a IX-a)

În acest prim an, copilul va face experienţa de adaptare la viaţa comunitară, şi în acelaşi timp trăirea departe de casă. Programul prevede ca băiatul să se obişnuiască cu deprinderi de muncă, curățenie, igienă personală și viața de rugăciune.

2

Clasa a IX-a și a X-a

Este un moment de creștere în toate aspectele. Băiatul deja integrat în comunitate poate să dea maximul din sine și să răspundă în mod creativ la mersul comunităţii. Clasa a X-a constituie însă, un moment cheie în viața băiatului în comunitate, deoarece cunoscând deja stilul de viață al casei este în măsură să zică „da, această viață îmi palce” sau nu.

3

Clasa a XI-a și aXII-a

Este un moment de întărire a valorilor personale şi comunitare. Tinerii devin responsabili în grupele de rugăciune, curățenie, etc. De la ei se cere bunul exemplu, seriozitatea și responsabilitatea în a-şi îndeplini sarcinile încredințate de comunitate. La sfârșitul clasei a XII-a, tânărul ar trebui să fi ajuns la gradul de maturitate umano-creștină și spirituală necesare pentru a decide asupra propriei vocații.

INSTRUMENTELE EDUCATIV-FORMATIVE


Pentru o dezvoltare integrală a personei, comunitatea folosește următoarele instrumente de formare:

  • Programul: un program săptămânal care îi face pe tineri să fie inteligent ocupați, cu un ritm echilibrat de studiu, muncă, rugăciune, formare, sport, recreație şi odihnă.
  • Dialogul: tinerii sunt învățați să aibe momente de dialog între ei și cu formatorii. Pentru aceasta sunt prevăzute momente de confesiune, colocvii personale, etc.
  • Liniștea: deasemenea sunt importante momentele de liniște, unde tânărul poate interioriza și face ordine în propria viață.
  • Rugăciunea: tinerii sunt însoțiți în drumul lor spre Dumnezeu prin: rugăciunea de dimineață și de seară, liturghia, rozariul, lectura spirituală, adorația.
  • Sportul şi jocurile comunitare: sunt momente foarte importante de creștere personală și comunitară.
  • Munca: curățenia în casă, întreţinerea generală, curtea, grădina, animalele.
  • Studiul: prin cursurile școlare şi orele de pregătire.
  • Formarea: întâlnirile săptămânale, colocviile, cine-forumurile, etc.
  • Cateheza: întâlnirile săptămânale
  • Dialogul cu părinții

Ce să fac dacă vreau să intru în comunitate?


Dacă vrei să intri în comunitatea noastră, participă la activitățile pe care le orgănizăm: reculegeri, campusuri și GREF-uri; sau intră în contact cu noi, vizitând casa noastră. Este important să vorbești cu părinții tăi și cu parohul.

ACTIVITĂȚI FORMATIVE


RECULEGERI PENTRU COPII și ADOLESCENȚI

Sf. Liturghie în biserica din sat
Întâlnire și jocuri în casă
Întâlnire și jocuri în casă
Sf. Liturghie în biserica din sat
Sf. Liturghie în biserica din sat
Reculegere din anii trecuți
Reculegere din anii trecuți

Invitație pentru întâlnirea cu tinerii2019
întâlnirea cu tineriinoiembrie 2019

întâlnirea cu tineriinoiembrie 2019

Mesajul tinerilor pentru tinerii din toată lumea

Mesajul redactat la sfârșitul întâlnirii

GREFURI ESTIVALE


Parohia Ciucani
Parohia Vladnic
Parohia Vladnic

CAMPUSURI


FORMAREA ANIMATORILOR


Animatorii din diferite sate, implicați în grefurile organizate de comunitate, participă la diferite momente de formare.

întâlnire de formare a animatorilor 2019
întâlnire de formare a animatorilor 2019

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de facebook: Opera Don Clabria

PRIETENI CALABRIENI


FOȘTI-ELEVI

Liturghie în cadrul unei întâlniri a foștilor elevi celebrată de pr. Marius Martinaș, primul fost elev preot al comunității
pregătindu-ne pentru liturghie

FAMILII PRIETENE ALE OPEREI


Și familiile care trăiesc spiritul calabrian de abandonare în mâinile divinei Providențe sunt parte din Operă. Don Calabria numea aceste familii și pe cei care trăiau spiritul său „Frați Externi”.

“Voi, dragi Frați Externi, aveți o misiune specială. În familia voastră, la birou, în profesia pe care o exercitați, la locul de muncă, puteți face mult bine! Opera Fraților Externi trebuie să fie o mică turmă care să-i cheme pe oameni la sfânta Evanghelie. Dumnezeul meu, ce har, ce onoare, ce responsabilitate!”

FORMAREA