Centrul de zi pentru copii Sfântul Ioan Calabria – Răcăciuni

Centrul de zi pentru copii Sfântul Ioan Calabria – Răcăciuni

Este un serviciu social, licențiat în condițiile legii, implementat în satul Răcăciuni, comuna Răcăciuni, județul Bacău, din anul 2004.

Se adresează copiilor proveniți din familii defavorizate din punct de vedere social și economic, copiilor a căror părinți sunt plecați lamuncă în străinătate și copiilor a căror părinți lucrează și rămân nesupravegheați pe perioada cât aceștia sunt plecați.

Tipuri de activități desfășurate: activități de informare la nivelul comunității, relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează Centrul de Zi, programul personalizat de intervenție specific fiecarui beneficiar, programul zilnic al copiilor variat și diversificat constând în activități educaționale, activități recreative și de socializare, orientare școlară și profesională și consiliere psihologică, consiliere și sprijin pentru părinți.

Personalul care activează în centrul de zi este format de personal specializat, asistent social, psiholog, educatori specializati, și voluntari tineri care susțin parte din activitățile extrașcolare.

Principalele servicii sociale oferite:

  • Servicii educaționale (nonformală și informală) – oferind copiilor numeroase situații de învățare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
  • Serviciul de îngrijire – urmărește, prin activitățile desfășurate, asigurarea unei stări bune de sănătate a copilului și promovarea unui mod de viață sănătos;
  • Serviciul de suport emoțional și evaluare psihologică – consiliere psihologică primară, consiliere socială și orientare vocațională;
  • Servicii de sprijin pentru familiile aflate în dificultate – centrul de zi oferă părinților consiliere, sprijin și suport material;
  • Serviciul de socializare și petrecere a timpului liber – centrul de zi oferă copiilor activități recreative și de socializare și posibilitatea de a participa la diverse ateliere.