Centrul de zi pentru copii Francesco- Roman

Centrul de zi pentru copii Francesco – Roman

Este un serviciu social, licențiat în conditiile legii, implementat în localitatea Roman, județul Neamț, din anul 2008.

Se adresează copiilor proveniți din familii defavorizate din punct de vedere social și economic, copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, copiilor a căror părinți lucrează și rămân nesupravegheați pe perioadă cât aceștia sunt plecați, copii de etnie romă și copii cu diverse probleme comportamentale.

Tipuri de activități desfășurate: activități de informare la nivelul comunității, relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează Centrul de Zi, programul personalizat de intervenție specific fiecarui beneficiar, programul zilnic al copiilor variat și diversificat constând în activități educaționale, activități recreative și de socializare, orientare școlară și profesională și consiliere psihologică, consiliere și sprijin pentru părinți.

Personalul care activează în centrul de zi este format din personal specializat, asistent social, psiholog, educator specializați, și voluntari tineri care susțin parte din activitățile extrașcolare.

Principalele servicii sociale oferite:

  • Servicii educaționale (nonformală și informală) – oferind copiilor numeroase situații de învățare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;
  • Serviciul de îngrijire – urmșrește, prin activitățile desfășurate, asigurarea unei stări bune de sănătate a copilului și promovarea unui mod de viață sănătos;
  • Serviciul de suport emoțional și evaluare psihologică – consiliere psihologică primară, consiliere socială și orientare vocațională;
  • Servicii de sprijin pentru familiile aflate în dificultate – centrul de zi oferă părinților consiliere, sprijin și suport material;
  • Serviciul de socializare și petrecere a timpului liber– centrul de zi oferă copiilor activități recreative și de socializare și posibilitatea de a participa la diverse ateliere.